Benaderingswijze ROND

In de praktijk ontwikkeld om gelijkwaardigheid binnen zorg- en hulpverleningsrelaties de aandacht te geven die het verdient.

Weten hoe het hoort, is geen garantie voor toepassen in de praktijk.

ROND stimuleert een basishouding waarin professionals bewust en vanuit intrinsieke motivatie omgaan met de termen bejegening en attitude.

 

Ruimte: fysiek en mentaal

Openheid: de rol van oordelen, interpretaties en aannames

Nieuwsgierigheid: waarnemen en observeren

Duidelijkheid: doseren van informatie, rekening houden met voorkennis, heldere afspraken en meer.

Lees hieronder meer over de methode:

samenvattingmethoderond

Gun jezelf als professional en je cliënten de voordelen van gelijkwaardig communiceren.
* behandeling en begeleiding worden effectiever.
* gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het proces.
* de cliënt vindt zijn/haar eigen oplossingen.